118 Submissions!

การสมัครได้ปิดลงแล้ว ขอบคุณสำหรับผู้สมัครที่สมัครเข้ามาจำนวนมาก พวกเราได้เลือก หัวข้อ และ วิทยากร ที่มีความหลากหลาย แต่เราไม่สามารถรับทุกคนที่จะมางานได้ และ ยินดีด้วยสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือก กรุณาสมัครในปีหน้า

นี่คือตัวอย่างหัวข้อ ในการ Talk ครั้งนี้

  • การนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน

  • Python ในวิศวกรรมการผลิต @ Facebook

  • การทดสอบแบบ Property-based ในภาษา Python

  • การจัดการกับความไม่สมดุลของ class ใน Machine learning

  • PyLadies และความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน

และเรายังได้พูดถึง GAN, Django, Haystack, Slackbot และอีกมากมาย!

คุณสามารถรับตั๋วได้แล้วที่

Ticket Melon : https://www.ticketmelon.com/thaiprogrammer/pycon2019 ก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2019

600 บาท สำหรับ นักเรียน 1600 บาท สำหรับ สปอนเซอร์ 3000 บาทสำหรับ บุคคลทั่วไป ราคานี้สำหรับ วิทยากร ค่าอาหาร กาแฟ และ อาหารว่าง ตลอด 2 วัน และ ปาร์ตี้ในวันเสาร์ตอนกลางคืน และ ขอบคุณสำหรับ สปอนเซอร์ ที่สนับสนุนงานนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบ : https://th.pycon.org/en/talks/

/118-talks.jpg

#pyconth2019 #pycon #pycon2019 #python #pyconth #pythoncode