ขอบคุณธนาคารไทยพานิชย์!

ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารไทยแห่งแรก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2449 เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรชั้นนำของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank)” ธนาคารได้มียุทธศาสตร์หลักภายใต้โครงการ Transformation ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับรากฐานต่างๆ ที่สำคัญ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของธุรกิจการเงินที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อสร้างความแตกต่าง พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน

สำรองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Ticket Melon!

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ : https://th.pycon.org/en/

/scb-plat-sponsor.jpg

#pyconth2019 #pycon #pycon2019 #python