ขอบคุณ Odds!

ขอบคุณ Odds! เราคือกลุ่มคนที่เชื่อว่าการทำซอฟต์แวร์ต้องสนุก โดยที่ได้เรียนรู้ พัฒนาและฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ การทำซอฟต์แวร์ทีดีสำหรับพวกเราคือการทำซอฟท์แวร์ที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจหรือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นเราจึงเรียนรู้ที่จะทำซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง และนำทางให้แก่ผู้อื่นในแวดวงซอฟต์แวร์ด้วย

สำรองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Ticket Melon now!

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ : https://th.pycon.org/en/

/odd-gold-sponsor.jpg

#pyconth2019 #pycon #pycon2019 #python