15-16 มิถุนายน 2562

ครั้งที่ 2

Pycon

Thailand

กรุงเทพ

Pycon is back! Join us for a two day
conference for developers in the
heart of Bangkok.

Keynote Speakers

Adam Paszke

ผู้คิดค้นและพัฒนา PyTorch.

https://pytorch.org/

Adam Paszke เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาPyTorch แม้จะอยู่ในช่วงต้นอาชีพของเขา แต่เขาก็มีประสบการณ์หลายปีในการทำงานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่อย่างเช่น Facebook AI Research และ NVIDIA ในปัจจุบันเขาได้สำเร็จการศึกษาในเอกทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ที่มหาวิทยาลัย University of Warsaw เขามีความสนใจในด้าน ทฤษฎีกราฟ (Graph theory), ภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming language), ขั้นตอนวิธี (Algorithm) และ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning)

Katie McLaughlin

ผู้พัฒนาระบบคลาวด์ @google.
ผู้อำนวยการ @Python Software Foundation.
ผู้อำนวยการ @Django Software Foundation.

https://www.google.org/

Katie ได้ทำงานหลายอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เธอเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับภาษาคอมพิวเตอร์หลายภาษา, เป็นผู้ดูแลระบบที่เคยดูแลหลายระบบปฏิบัติการ และเป็นผู้พูดในหัวข้อที่แตกต่างกันมากมาย ปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่งเป็นผู้พัฒนาระบบคลาวด์ที่ Google, ผู้อำนวยการมูลนิธิ Python Software Foundation, ผู้อำนวยการ Django Software Foundation และผู้อำนวยการการสัมมนาเชิงวิชาการ PyCon AU 2018/2019 เธอได้รับรางวัล O’Reilly Open Source Award ในปี 2560 และเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายของ Red Hat Women ใน Open Source Award ในปี 2561 ในขณะที่เธอยังไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ เธอสนุกกับการทำอาหาร, ทำผ้าม่าน และศึกษาดูว่าแอปพลิเคชั่นที่หลากหลายจัดการอีโมจิได้ดีเพียงใด

Dr Russell Keith-Magee

Founding Apiarist at @pybeeware.
@djangoproject Core Developer

https://pybee.org

Dr Russell Keith-Magee เป็นผู้ก่อตั้งโปรเจค BeeWare project ซึ่งพัฒนาเครื่องมือแบบ GUI และ library เพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ และเขายังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงถึง 13 ปี ในทีมผู้พัฒนาหลักของ Django (Django core team) และมีประสบการณ์สูงถึง 5 ปีในการเป็นประธานมูลนิธิ Django Software Foundation. ในแต่ละวันที่เขาทำงาน เขาเรียบเรียงเวิร์กโฟลว์ข้อมูลสำหรับ Survata.
เขาเป็นผู้ที่ขึ้นพูดอยู่บ่อยครั้งในงานสัมมนาเชิงวิชาการ (Conferences) ที่เกี่ยวข้องกับ Python และ Django รอบโลก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นผู้พัฒนา FLOSS, ผู้ดูแลชุมชน และ ผู้ก่อตั้ง startup (แต่ไม่สำเร็จ)เขาอาศัยอยู่ที่ประเทศ Whadjuk Noongar (รุ้จักกันในนาม Perth ใน ออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia).

David Cournapeau

นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล at @scikit-learn.

https://scikit-learn.org

David Cournapeau เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล เขาเป็นผู้เขียนต้นฉบับของแพ็คเกจ scikit-learning ซึ่งเป็น open source machine learning library ในภาษา Python เขาได้ให้คำนิยามตัวเองไว้ว่า "deployment/packaging geek"
เดวิดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Telecom Paristech, ปารีสในปี 2547 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นในขอบเขตของ speech recognition
เขาเข้าร่วม Cogent Labs ในเดือนสิงหาคม 2017 ในฐานะหัวหน้าทีมวิศวกรรม Machine Learning เขามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมผ่านระหว่างงานวิจัยที่ทันสมัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากงานของเขาที่ Cogent Labs แล้ว David ยังเป็นที่รู้จักกันดีในชุมชนโอเพ่นซอร์สในฐานะผู้แต่ง Scikit-Learn และเป็นผู้สนับสนุนหลักให้ NumPy และ SciPy