BIG Thank you!

พวกเราขอกราบขอบพระคุณท่าน Guido Van Rossum เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ภาษา Python เกิดขึ้นมาได้ และพวกเราก็ต้องขอขอบคุณท่าน Violette Wautier นักร้องเพลง pop ชื่อดัง ในเมืองไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการประกาศให้โลกรู้ถึงงาน Pycon Thailand

ทุกการช่วยเหลือไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ล้วนแล้วแต่ช่วยให้งานของเราสำเร็จ รวมไปถึง ทีมของเรา สปอนเซอร์ของเรา และ ผู้เข้าร่วมงาน

ต้องการเข้าร่วมงามสัมมนาเชิงวิชาการของพวกเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://th.pycon.org

ตั๋วจะขายหมดในอีกไม่นาน! ซื้อได้เลยที่ Ticket melon!

/big-thank-you.jpg

#pyconth2019 #pycon #pycon2019 #python