เตรียมพบกับผู้บรรยายคนสำคัญ Dr Russell Keith-Magee!

Dr Russell Keith-Magee เป็นผู้ก่อตั้งโปรเจค BeeWare ซึ่งพัฒนาเครื่องมือแบบ GUI และ library เพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ และเขายังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงถึง 13 ปี ในทีมผู้พัฒนาหลักของ Django (Django core team) และมีประสบการณ์สูงถึง 5 ปีในการเป็นประธานมูลนิธิ Django Software Foundation. ในแต่ละวันที่เขาทำงาน เขาเรียบเรียงเวิร์กโฟลว์ข้อมูลสำหรับ Survata.

เขาเป็นผู้ที่ขึ้นพูดอยู่บ่อยครั้งในงานสัมมนาเชิงวิชาการ (Conferences) ที่เกี่ยวข้องกับ Python และ Django รอบโลก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นผู้พัฒนา FLOSS, ผู้ดูแลชุมชน และ ผู้ก่อตั้ง startup (แต่ไม่สำเร็จ) เขาอาศัยอยู่ที่ประเทศ Whadjuk Noongar (รุ้จักกันในนาม Perth ใน ออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia).

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://th.pycon.org/

/russell-poster.png