เตรียมพบกับผู้บรรยายคนสำคัญ Adam Paszke!

Adam Paszke เป็นผู้คิดค้นและพัฒนา PyTorch แม้จะอยู่ในช่วงต้นอาชีพของเขา แต่เขาก็มีประสบการณ์หลายปีในการทำงานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่อย่างเช่น Facebook AI Research และ NVIDIA ในปัจจุบันเขาได้สำเร็จการศึกษาในเอกทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ที่มหาวิทยาลัย University of Warsaw เขามีความสนใจในด้าน ทฤษฎีกราฟ (Graph theory), ภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming language), ขั้นตอนวิธี (Algorithm) และ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning).

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://th.pycon.org/

/adam-paszke-poster.jpg