ขอบคุณ Gummy Bear, Pronto Tools, Intelligent Bytes!

ขอบคุณ Gummy Bear, Pronto Tools, Intelligent Bytes!

Gummy Bear Tech Recruitment พวกเรามีความยินดีที่จะพบปะเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดกับนักพัฒนาระบบ เกี่ยวกับงานของคุณ สิ่งที่คุณสนใจ รวมไปถึง สิ่งที่คุณอยากจะทำในอนาคต หากคุณสนใจ สามารถติดต่อพวกเราได้

Pronto Tools

คือ tools ที่สามารถ จัดการการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

Intelligent Bytes Intelligent Bytes คือ ซอฟแวร์ที่เปิดให้ใช้ฟรี ที่ สามารถสร้าง website และ application ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ : https://th.pycon.org/

/startup-sponsors.jpg

#pyconth2019 #pycon #pycon2019 #python