เตรียมพบกับผู้บรรยายคนสำคัญ David Cournapeau!!

David Cournapeau เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล เขาเป็นผู้เขียนต้นฉบับของแพ็คเกจ scikit-learning ซึ่งเป็น open source machine learning library ในภาษา Python เขาได้ให้คำนิยามตัวเองไว้ว่า "deployment/packaging geek"

เดวิดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Telecom Paristech, ปารีสในปี 2547 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นในขอบเขตของ speech recognition

เขาเข้าร่วม Cogent Labs ในเดือนสิงหาคม 2017 ในฐานะหัวหน้าทีมวิศวกรรม Machine Learning เขามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมผ่านระหว่างงานวิจัยที่ทันสมัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากงานของเขาที่ Cogent Labs แล้ว David ยังเป็นที่รู้จักกันดีในชุมชนโอเพ่นซอร์สในฐานะผู้แต่ง Scikit-Learn และเป็นผู้สนับสนุนหลักให้ NumPy และ SciPy

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://th.pycon.org/ ซื้อตั๋วได้ที่ th.pycon.org และ Ticket Melon

/Pycon19-David.jpg