เหลือเวลาอีก 30 วัน

คุณมีตั๋วของคุณแล้วหรือยัง?

นักเรียน @ 600 บาท Subsidized @ 1600 บาท ทั่วไป @ 3000 บาท

ซื้อตอนนี้ที่ ticketmelon: https://www.ticketmelon.com/thaiprogrammer/pycon2019

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเวนท์: https://th.pycon.org/en/

#pyconth2019 #pyconth #pycon2019 #pycon #pyconth19

/30-more-days.jpg