ขยายเวลาการส่ง proposal จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2018

ยังไม่ได้ส่ง Proposal การพูด สำหรับงาน PyCon ครั้งแรกของประเทศไทย ? เนื่องจากมีความต้องการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงขยายเวลาส่ง Proposal เพิ่มอีก 1สัปดาห์ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 https://th.pycon.org/submit-talk/

ยังคงไม่มั่นใจ? ทีมงานจะมีการจัดอบรมสำหรับผู้พูดหน้าใหม่และมีเว็บไซต์ที่รวบรวมเคล็ดลับในการพูดที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Pycon talk