Announcing the PyCon Thailand Logo

ในที่สุดเราก็ได้โลโก้ของงานที่สื่อถึงทั้งความเป็นประเทศไทยและ Python

Python Thailand Logo

พวกเราต้องขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเสนอไอเดียและความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับงาน design ของโลโก้เข้ามา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

Digital Base
Priscilla Mageropoulos สำหรับการออกแบบและปรับแต่งแก้ไขไอเดียการ design จนทำให้เราได้โลโก้ที่เราชอบมันมากๆ
MarketingCan
Georgi Ker สำหรับการตกแต่งขั้นสุดท้าย